Skip to main content

Cerrahi

Cerrahi, genellikle hastalıkları cerrahi operasyonlarla tedavi etmeyi amaçlayan tıbbi müdahalelerin uygulanmasını içeren tıbbi bir disiplindir. Cerrahlar kesme, dikiş, amputasyon gibi teknikler veya diğer cerrahi yöntemleri kullanarak vücutta yapısal değişiklikler yaparlar. Bu müdahaleler genellikle organ veya dokulardaki sorunları düzeltmek, hasarları onarmak veya hastalıkları tedavi etmek için yapılır. Cerrahi, diğerlerinin yanı sıra genel cerrahi, kalp-damar cerrahisi, ortopedik cerrahi, beyin cerrahisi gibi çeşitli alanları kapsar. Cerrahi müdahaleler teknolojik gelişmeler ve uzmanlık alanlarının genişlemesiyle birlikte sürekli gelişerek hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde ve sağlık sorunlarına çözüm bulunmasında önemli rol oynamaktadır.

Öncesi / Sonrası