Skip to main content

Ortopedi

Ortopedi, kemiklere, eklemlere, kaslara, bağlara ve sinir sistemine odaklanan bir tıp dalıdır. Ortopedistler fonksiyonel bozukluklar, yaralanmalar veya bu anatomik yapılarla ilgili hastalıklarla ilgilenirler. Kırıklar, romatizmal hastalıklar, omurga ve boyun ile ilgili sorunlar ortopedistlerin uzmanlık alanına girmektedir. Ortopedi cerrahisi, protez cerrahisi ve eklem cerrahisi konusunda uzmanlaşmış doktorlar, hastaların hareketliliğini, fonksiyonel durumunu ve genel yaşam kalitesini iyileştirmek için cerrahi ve cerrahi olmayan tedaviler uygulamaktadır. Ortopedi, bireylerin kas-iskelet sağlığının korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan önemli bir tıp disiplinidir.

Öncesi / Sonrası